ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

27 กรกฎาคม 2565 :: By Admin


คณะผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเถินวิทยา นำนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนเถินวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีนายสมศักดิ์ วัชรธาดาพงศ์ นายอำเภอเถิน เป็นประธาน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอเถิน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ อุทยานแห่งชาติแม่วะ ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่