ข่าวประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีการศึกษา 2565

26 กรกฎาคม 2565 :: By Admin


นางสาวรวิรฎา สุกใส รองผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา นำคณะครู และนักเรียนแกนนำชุมนุมนักจัดรายการวิทยุ รุ่นเยาว์ โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง จำนวน 12 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ให้การต้อนรับ ณ สถานีวิทยุ อสมท. ลำปาง ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางวิทยุ เทคนิคการจัดรายการวิทยุ และการปฏิบัติตนเป็นนักจัดรายการวิทยุที่ดี สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตรายการของสถานีวิทยุในโรงเรียนต่อไป
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่