ข่าวประชาสัมพันธ์

"กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านฉลาดรู้คณิตศาสตร์ (Mathematical) วิทยาศาสตร์ (Scienctific Literacy) และการอ่าน (Reading Literacy)” ประจำปีการศึกษา 2565

3 สิงหาคม 2565 :: By Admin


โรงเรียนเถินวิทยา โดยฝ่ายบริหารงานวิชาการ จัดกิจกรรม “กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านฉลาดรู้คณิตศาสตร์ (Mathematical) วิทยาศาสตร์ (Scienctific Literacy) และการอ่าน (Reading Literacy)” ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น ณ ห้องประชุมเถินธำรงวิชญ์ โรงเรียนเถินวิทยา โดยมีวิทยากรจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ให้เกียรติเป็นผู้บรรยายความรู้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเถินวิทยา โรงเรียนแม่พริกวิทยา และโรงเรียนเวียงมอกวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 65 คน
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่