ข่าวประชาสัมพันธ์

ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาเปตอง ประเภทหญิงคู่ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทคู่ผสม รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดลำปาง

26 กรกฎาคม 2565 :: By Admin


ทีมนักเรียนนักกีฬาเปตอง โรงเรียนเถินวิทยา นำโดยนางสาวจิตตินันท์ พูนผล ครูผู้ควบคุมทีม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2565 รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดลำปาง ซึ่งผลการแข่งขันมีดังนี้ กีฬาเปตอง ประเภทหญิงคู่ ได้แก่ นางสาวพิมพ์ปฏิมา ขัติยะ เด็กหญิงวรรณสวียา ท้วมสมบูรณ์ และเด็กหญิงดาราวรรณ ชาวโพธิ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม ได้แก่ นายพิชญางกูร มิ่งสุวรรณ และนางสาวสรินทิพย์ ประชาแปลง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2ทั้งนี้ นักกีฬาเปตองประเภทหญิงคู่ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้เป็นตัวแทนของจังหวัดลำปาง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2565 รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันที่ 5 ณ จังหวัดลำพูน ต่อไป
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่