ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีมนักเรียนนักกรีฑา โรงเรียนเถินวิทยา รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน รายการแข่งขัน วิ่ง 4 X 100 เมตร หญิง ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ จังหวัดลำปาง

16 กรกฎาคม 2565 :: By Admin


ทีมนักเรียนนักกรีฑา โรงเรียนเถินวิทยา รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ได้แก่ เด็กหญิงโชติกา โคตะวิน นางสาวนวรัตน์ วุฒิชุมภู เด็กหญิงปาลิตา คำสุข และนางสาววรีพร ใจแก้ว ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน รายการแข่งขัน วิ่ง 4 X 100 เมตร หญิง ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ จังหวัดลำปาง (รอบคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัดลำปาง) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยมีว่าที่ ร.ต. พิชชากร สมเสมอ เป็นผู้ฝึกสอนและควบคุมทีม
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่