ข่าวประชาสัมพันธ์

ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 “เกียรติบัตรยอดเยี่ยม” ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ประเภท โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

27 มิถุนายน 2565 :: By Admin


โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 “เกียรติบัตรยอดเยี่ยม” ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ประเภท โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พุทธศักราช 2565
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่