ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมพิธี รับ - มอบ งบประมาณโครงการอุดหนุนด้านการศึกษา แก่สถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรด

6 กรกฎาคม 2565 :: By Admin


นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู บุคลากร และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมพิธี รับ - มอบ งบประมาณโครงการอุดหนุนด้านการศึกษา แก่สถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรด เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่