ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมกิจกรรมโค้งสุดท้ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดลำปาง แทนตำแหน่งว่าง

6 กรกฎาคม 2565 :: By Admin


โรงเรียนเถินวิทยานำโดย นายเสน่ห์ เอื้อแท้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา และนางสาวรวิรฎา สุกใส รองผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา พร้อมด้วยคณะตัวแทนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ผู้กำกับลูกเสือ นำนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทาน ลูกเสือ-เนตรนารี อาสา กกต.โรงเรียนเถินวิทยา และวงโยธวาทิตโรงเรียนเถินวิทยา (THOEN WITTAYA SCHOOL MARCHING BAND) เข้าร่วมกิจกรรมโค้งสุดท้ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดลำปาง แทนตำแหน่งว่าง (BIC DAY) เมื่อวันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565 ที่ ผ่านมา ณ สวนสาธารณะเมืองเถิน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ทั้งนี้เพื่อร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง กระตุ้นให้ประชาชนมีความตื่นตัว และมีความมั่นใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 10 ก.ค. 2565 ที่จะถึงนี้
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่