ข่าวประชาสัมพันธ์

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา กับหน่วยงานที่กำกับดูแลทุกระดับ ด้วยรูปแบบผสมผสาน ผ่านการลงนามออนไลน์ด้วยระบบ e-sign

4 กรกฎาคม 2565 :: By Admin


นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา เป็นตัวแทนผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนเถินวิทยา เข้าร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา กับหน่วยงานที่กำกับดูแลทุกระดับ ด้วยรูปแบบผสมผสาน ผ่านการลงนามออนไลน์ด้วยระบบ e-sign ณ ห้องประชุมปันเจิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน ในวันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่