ข่าวประชาสัมพันธ์

สพม.ลป ลพ นิเทศติดตาม “โครงการออกนิเทศ ติดตามการบริหารงบประมาณของโรงเรียนในสังกัด” ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

28 มิถุนายน 2565 :: By Admin


โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง นำโดยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ให้การต้อนรับคณะนิเทศติดตาม “โครงการออกนิเทศ ติดตามการบริหารงบประมาณของโรงเรียนในสังกัด” ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน พร้อมกับรับการนิเทศจากคณะนิเทศติดตาม ณ ห้องประชุมสังฆเติ๋น เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้คำแนะนำปรึกษา แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียน
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่