ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเถินวิทยา ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน” จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

24 มิถุนายน 2565 :: By Admin


โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน” จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยคลิปวิดีโอที่ได้รับรางวัลมีชื่อเรื่อง “สังคมน่าอยู่ด้วย (มิตร) จิตอาสา” ประกาศเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำโครงการลูกเสือ จิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน อีกทั้งเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่