ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเถินวิทยา ได้รับรางวัล “ห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น” ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ประจำปี 2564

1 กรกฎาคม 2565 :: By Admin


โรงเรียนเถินวิทยา นำโดย นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา พร้อมด้วย นายเสน่ห์ เอื้อแท้ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวพัชร์ธีรัตน์ กันธิวงศ์ หัวหน้าห้องสมุดโรงเรียน และนางสาวดุริยา มานะจิตร์ คณะกรรมการห้องสมุด ได้เดินทางไปเข้าร่วมพิธีเปิดและมอบรางวัลของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนเถินวิทยา ได้รับรางวัล “ห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น” ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ประจำปี 2564 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2565
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่