ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเถินวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดลำปาง ประจำปี 2565 ประเภท เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ด้วยการถ่ายคลิปวีดิโอ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

23 มิถุนายน 2565 :: By Admin


โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดลำปาง ประจำปี 2565 ประเภท เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ด้วยการถ่ายคลิปวีดิโอ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ประกาศ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความเข้มแข็ง อดทน มีความเป็นผู้นำ มีความสามัคคีในหมู่คณะ มีทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นและเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ และกองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนเถินวิทยา จะได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดฯ ในระดับประเทศต่อไป
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่