ข่าวประชาสัมพันธ์

รับการประเมินติดตามผลการดำเนินงานรอบพื้นที่ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน

16 มิถุนายน 2565 :: By Admin


นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนในชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเถินวิทยา ร่วมต้อนรับนายธงชัย บุตรนุชิต ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และนางพรประภา แกล้วกล้า ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ซึ่งเป็นคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานรอบพื้นที่ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม ณ ห้องศูนย์เพื่อนใจ โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่