ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด

15 มิถุนายน 2565 :: By Admin


นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้กำกับลูกเสือ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ตัวแทนศึกษาธิการจังหวัดลำปาง นำโดยนายวินิจ ชัยสุวรรณ และคณะดำเนินการสังเกตการณ์ การบันทึกคลิปวีดีโอการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นกองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนเถินวิทยา พร้อมกับร่วมสังเกตการณ์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ในเวลา 14.00 น. – 14.30 น. เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อส่งคลิปวีดีโอดังกล่าวให้กับกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่