ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเถินวิทยา

8 มิถุนายน 2565 :: By Admin


นายประสิทธิ์ อินวรรณนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ในวันพุธ ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยมีนายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการให้การต้อนรับ โอกาสนี้ได้พบปะพูดคุยรวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะผู้บริหาร และนักเรียนโรงเรียนเถินวิทยาอีกด้วย
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่