ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

9 มิถุนายน 2565 :: By Admin


โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ซึ่งเริ่มพิธีการโดยประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ตัวแทนนักเรียนนำกล่าวบทสวดบูชาบูรพาจารย์ นักเรียนแต่ละระดับชั้นนำพานดอกไม้ พานธูปเทียนไหว้ครู นักเรียนกล่าวคำปฏิญาณตน จากนั้นประธานในพิธีเจิมหนังสือเรียนพร้อมกับกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชมรัตนปัญโญ ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตา และแสดงความเคารพต่อผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้เป็นอนาคตของชาติสืบต่อไป
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่