ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการการฝึกอบรมทบทวนวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

4 พฤษภาคม 2565 :: By Admin


นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนเถินวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการฝึกอบรมทบทวนวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีผู้บัญชาลูกเสือ และคณะผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนเถินวิทยา เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้จำนวน 85 นาย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายวิโรจน์ หล่อประดิษฐ์ และนายสมพงษ์ คำเงิน วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านลูกเสือเป็นผู้ฝึกสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เป็นระยะเวลา 1 วัน ณ หอประชุมวิริยะลังการ ในวันพุธ ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่