ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเถินวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ “ทีมม่อนน้อย” ได้รับรางวัลระดับพลอย โครงการปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองตามหลักวิศวกรรม แม่โจ้ Plus ในกิจกรรมเด็กอวด (ทำ) ดี ตามโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสํานึกความเป็นไทย

12 พฤษภาคม 2565 :: By Admin


  “ทีมม่อนน้อย” โดยนักเรียนโรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เข้ารับรางวัลระดับพลอย โครงการปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองตามหลักวิศวกรรม แม่โจ้ Plus ในกิจกรรมเด็กอวด (ทำ) ดี ตามโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสํานึกความเป็นไทย จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมอบ โล่ประกาศเกียรติคุณ โอกาสนี้ ทีมม่อนน้อย พร้อมด้วยครูที่ปรึกษาได้ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่