ข่าวประชาสัมพันธ์

สพม.ลำปาง ลำพูน นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา

18 พฤษภาคม 2565 :: By Admin


นายสุมล สัญญเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ประธานสหวิทยาเขตเถินบุรินทร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศโรงเรียนสหวิทยาเขตเถินบุรินทร์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมีนายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา คณะรองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเถินธำรงวิชญ์ จากนั้นได้ร่วมเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ณ หอประชุมรัตนปัญโญ ในวันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่