ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคมศึกษาดูงาน

6 พฤษภาคม 2565 :: By Admin


นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณะครูจากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ที่มาศึกษา​ดูงานด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเถินวิทยา​ ณ ห้องประชุมเถินธำรงวิชญ์ ในวันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่