ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับและปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565

6 พฤษภาคม 2565 :: By Admin


นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรองผู้อำนวยการ และคณะครูพี่เลี้ยงฯ ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับข้อปฏิบัติ และกฎระเบียบต่าง ๆ ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทั้งนี้มีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 13 คน เข้ารับการปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมสังฆเติ๋น ในวันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่