ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

30 เมษายน 2565 :: By งานประชาสัมพันธ์


โรงเรียนเถินวิทยา แจ้งวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่