ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ HCEC โรงเรียนเถินวิทยา จัดทำการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ Linguaskill 4 ทักษะ จากสถาบัน Cambridge

23 เมษายน 2565 :: By Admin


ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ได้ทำการจัดการทดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ Linguaskill 4 ทักษะ จากสถาบัน Cambridge โดยมีผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 1 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนเถินวิทยา ในวันเสาร์ ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2565
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่