ข่าวประชาสัมพันธ์

สพม.ลป ลพ ลงพื้นที่ติดตาม ค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันเข้าสู่ระบบการศึกษา ในโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” ตามนโยบายของ สพฐ.

27 เมษายน 2565 :: By Admin


นางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ติดตาม ค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันเข้าสู่ระบบการศึกษา ในโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” ตามนโยบายของ สพฐ. โดยมีนายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา คณะรองผู้อำนวยการ และคณะครูที่ปฏิบัติงานในด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสังฆเติ๋น โรงเรียนเถินวิทยา เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่