ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอให้นักเรียนที่จะมาติดต่อกับทางโรงเรียนเถินวิทยา ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

23 กุมภาพันธ์ 2565 :: By งานประชาสัมพันธ์


ขอให้นักเรียนที่จะมาติดต่อกับทางโรงเรียนเถินวิทยา ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 "แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย" โดยสามารถติดต่อในเวลาราชการ เวลา 8.00 - 16.00 น.
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่