ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบพื้นที่ภาคเหนือ)

16 พฤศจิกายน 2564 :: By งานประชาสัมพันธ์


นายวิโรจ หลักมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา นำคณะผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการในโครงการ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเถินวิทยา ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบพื้นที่ภาคเหนือ) โดยมีนายธงชัย บุตรนุชิต เป็นประธานกรรมการ ฯ ผู้เชี่ยวชาญ และนายกิตติ สุทธิจิตไพศาล เป็นกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเถินวิทยา เพื่อรักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงิน ณ ห้องประชุมเถินธำรงวิชญ์ ในวันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่