ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

7 พฤศจิกายน 2564 :: By งานประชาสัมพันธ์


โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง นำโดย นายวิโรจ หลักมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากร จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อแจ้งแนวทางปฏิบัติในการเปิดภาคเรียน และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนในทุก ๆ ด้าน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง โดยได้มีการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ หอประชุมรัตนปัญโญ ในวันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่