ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การใช้งาน Micro:bit ร่วมกับ Microcontroller เบื้องต้น”

4 พฤศจิกายน 2564 :: By งานประชาสัมพันธ์


คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนเถินวิทยา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การใช้งาน Micro:bit ร่วมกับ Microcontroller เบื้องต้น” โดยมีนายวิโรจ หลักมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ณ ห้องสะเต็ม (STEM) ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท อักษร อินสไปร์ จำกัด
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่