ข่าวประชาสัมพันธ์

รับการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

2 พฤศจิกายน 2564 :: By งานประชาสัมพันธ์


นายวิโรจ หลักมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครู รับการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จากคณะนิเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน นำโดยนายบัณฑูรย์ ธิแก้ว นายชวพล แก้วศิริพันธ์ นายลัญจกร ผลวัฒนะ และนางชนัดดา ทิพย์เลิศ ณ ห้องประชุมเถินธำรงวิชญ์ ในวันอังคาร ที่ 2 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่