ข่าวประชาสัมพันธ์

ถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปียมหาราช 23 ตุลาคม 2564

23 ตุลาคม 2564 :: By งานประชาสัมพันธ์


นางสาวธิดารัตน์ ทองมูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา นำตัวแทนคณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปียมหาราช 23 ตุลาคม 2564 โดยมีคณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนร่วมพิธี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทร ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยตลอดมา ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ที่ว่าการอำเภอเดิน จังหวัดลำปาง
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่