ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝึกภาคปกติของนักศึกษาวิชาทหาร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2564

18 ตุลาคม 2564 :: By งานประชาสัมพันธ์


โรงเรียนเถินวิทยา ร่วมกับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 จัดการฝึกภาคปกติของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนเถินวิทยา ซึ่งเป็นการฝึกภาคปกติ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์) โดยมีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-3 จากสถาบันการศึกษาในเขตอำเภอเถิน จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเถินวิทยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเถิน วิทยาลัยการอาชีพเถิน โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม โรงเรียนแม่พริกวิทยา และโรงเรียนเวียงมอกวิทยา เข้าร่วมการฝึกครั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 18-29 ตุลาคม พ.ศ. 2564
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่