นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง

ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

[29 มีนาคม 2566] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนเถินวิทยา ปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ให้นักเรียนตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนเถินวิทยา ปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายงานตัวในวันที่ 29 มีนาคม 2566

[27 มีนาคม 2566] การประกาศผลสอบและรายงานตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบออนไลน์

การประกาศผลสอบและรายงานตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบออนไลน์ อ่านต่อ

[21 มีนาคม 2566] ประกาศโรงเรียนเถินวิทยา เรื่อง รายละเอียดประกอบการจำหน่ายอาหาร น้ำเครื่องดื่มในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 รายละเอียดดังแนบ

ประกาศโรงเรียนเถินวิทยา เรื่อง รายละเอียดประกอบการจำหน่ายอาหาร น้ำเครื่องดื่มในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 รายละเอียดดังแนบ

ลิงค์หน่วยงานภายนอก