นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง

ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

[30 มกราคม 2567] งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเถินวิทยา ขอเชิญชวนคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน ร่วมส่งผลงาน "ภาพถ่ายสุดประทับใจระหว่างครูกับลูกศิษย์"

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเถินวิทยา ขอเชิญชวนคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน ร่วมส่งผลงาน "ภาพถ่ายสุดประทับใจระหว่างครูกับลูกศิษย์" (พร้อมแคปชั่นหรือคำบรรยายใต้ภาพ คนละ 1 ผลงาน) ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 >>

[20 มกราคม 2567] โรงเรียนเถินวิทยารับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 (ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ)

โรงเรียนเถินวิทยารับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 (ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ)

[20 มกราคม 2567] โรงเรียนเถินวิทยารับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 (ประเภททั่วไป)

โรงเรียนเถินวิทยารับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 (ประเภททั่วไป)

ลิงค์กิจกรรม/หน่วยงานภายในโรงเรียน

ลิงก์หน่วยงานภายนอก


จำนวนผู้เยี่ยมชม 786 คน
วันที่ 27/02/2024