นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง

ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

[31 มีนาคม 2566] ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนเถินวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนเถินวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มอบตัววันที่ 2 เมษายน 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม >>

[30 มีนาคม 2566] ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนเถินวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนเถินวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มอบตัววันที่ 1 เมษายน 2566

[30 มีนาคม 2566] ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเถินวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเถินวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566 รายงานตัววันที่ 30 มีนาคม 2566

ลิงค์หน่วยงานภายนอก