ตารางแสดงจำนวนบุคลากรโรงเรียนเถินวิทยา
ข้อมูล ณ    พฤศจิกายน  2556

   

ตำแหน่ง

อันดับ

ชาย

หญิง

รวม

ผู้อำนวยการ

คศ.3

1

-

1

รองผู้อำนวยการ

คศ.3

2

-

2

รองผู้อำนวยการ

คศ.2

-

1

1

ครู

คศ.3

10

15

25

ครู

คศ.2

10

16

26

ครู

คศ.1

8

12

20

ครูผู้ช่วย

 

2

7

9

รวม

 

33

51

84

พนักงานราชการ

 

1

1

2

รวม

 

1

1

2

ช่างครุภัณฑ์

ช 3

2

-

2

ช่างไม้

ช 3

1

-

1

ช่างปูน

ช 3

1

-

1

พนง.บริการเอกสารทั่วไป

บ 3

1

-

1

พนง.ขับรถยนต์

ส 2

1

-

1

รวม

 

6

-

6

ครูอัตราจ้าง

 

1

5

6

ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ

 

3

3

6

ลูกจ้างชั่วคราว

 

-

8

8

ลูกจ้างชั่วคราวทั่วไป

 

4

9

13

รวม

 

8

25

33

รวมทั้งหมด

 

48

77

125