นายวิโรจ หลักมั่น

ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

[7 มกราคม 2565] ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565 รอบโควตาโรงเรียนเดิม

โรงเรียนเถินวิทยา ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565 รอบ "โควตาโรงเรียนเดิม"

[2 มกราคม 2565] แนะนำแผนการเรียน ม.ปลาย

ชมวิดีโอคลิป

[2 มกราคม 2565] แนะนำแผนการเรียน ม.ต้น

ชมวิดีโอคลิป